Home Tags ריאקט

Tag: ריאקט

שימוש במשתני סביבה

בעת פיתוח האפליקצייה שלנו ועבודה עם API לרוב נצטרך ליצור מספר סביבות עבודה. לדוגמה, ייתכן שיש לנו סביבה בשם dev שצריכה להיות מחוברת ל-...

StoryBook

Storybook היא בעצם ספריית UI שניתן להשתמש בה לתיעוד הקומפוננטות שלנו. המטרה היא ליצור סביבה מבודדת שבה ניתן לראות את כל הקומפוננטות שלנו ולשחק...